POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych jest firma Warsaw Guide Małgorzata Brzózka-Warś (dane kontaktowe: ul. Zarankiewicza 4/18, 02-152 Warszawa, , +48 512-52-77-52).
  2. Dane klienta (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) pobierane są wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji i umożliwienia kontaktu przy realizacji usługi i działaniach ją poprzedzających. Numer telefonu klienta jest niezbędny w celu utrzymania kontaktu w dniu wykonywania usługi. Podane dane są przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do sfinalizowania usługi. Okres przechowywania danych wynosi nie dłużej niż 3 lata.
  3. Podanie danych przez klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do otrzymania oferty, rezerwacji usług świadczonych przez Warsaw Guide Małgorzata Brzózka-Warś i ich późniejszej realizacji. Podając swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celach kontaktowych związanych z realizacją usługi oraz działaniami ją poprzedzającymi (zgoda ta jest podstawą przetwarzania danych osobowych klienta).
  4. Dane klientów traktowane są z najwyższą poufnością i nie są przekazywane ani udostępniane innym podmiotom.
  5. Firma nie gromadzi i nie przechowuje danych osobowych w inny sposób niż w postaci korespondencji mailowej. Dane, w postaci wiadomości e-mail, przechowywane są na zewnętrznych serwerach poczty elektronicznej, zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL oraz hasłem dostępu, co oznacza trójstopniową ochronę danych przesyłanych z użyciem HTTPS. Zaszyfrowane dane są w 100% poufne i nie mogą zostać zmienione w czasie transferu przez niepowołane osoby trzecie.
  6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, poprawienia ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Wysyłając zapytanie o usługę firmy Warsaw Guide Małgorzata Brzózka-Warś poświadczasz znajomość polityki prywatności oraz to, co następuje:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Warsaw Guide Małgorzata Brzózka-Warś, ul. Zarankiewicza 4/18, 02-152 Warszawa, w celach kontaktowych i prowadzenia korespondencji dotyczącej oferty i usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia zlecenia. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)”.