8 kwiecień

Kiedyś zadano mi pytanie: za co ja tę Warszawę kocham? Pierwsza myśl: powodów jest tak wiele, że sama nie wiem, który podać. Ale jest słowo, które trafnie określa cały ten zbiór: RÓŻNORODNOŚĆ. Różnorodność przejawiająca się w bogatej historii i w wielokulturowości. Różnorodność, która przy poszanowaniu miejsc historycznych i zabytkowych jest otwarta na nowoczesność. Różnorodność, dzięki…